Otevřít menu

Na úvodní stranu Obecní knihovna Bezměrov

Návštěv :
Celkem : 790
Týden : 6
Dnes : 0
podrobnosti

 OBRÁZEK : o_knihovne.jpg

Zřizovatelem knihovny je obec Bezměrov

 LaughingVýpůjční dobaWink

Čtvrtek: 15.30 – 17.30 hod.

Email: knihovna.bezmerov@seznam.cz 

Čtenářství má v obci dlouholetou tradici. Čtenářský spolek v obci byl založen v roce 1868, jak se dovídáme z Vlastivědy moravské vydané roku 1911 F. V. Peřinkou.
V současné době funkci knihovníka v obci již řadu let zastává paní Jitka Hlavíková. Knihovna poskytuje výpůjční a informační služby. V knihovně se neplatí žádný registrační poplatek. Čtenáři při první návštěvě pouze vyplní a podepíší přihlášku a obdrží čtenářský průkaz (Za nezletilé děti podepisují přihlášku rodiče).

Ve stálém fondu knihovny mají čtenáři k dispozici kolem 2333 svazků. Knihovní fond se každým rokem rozrůstá nákupem nových knih, které jsou nakupovány z prostředků obce a pečlivě je vybírá paní knihovnice, tak aby odpovídaly současným trendům a požadavkům našich čtenářů. Skladba knihovního fondu je velmi pestrá. Obsahuje výběr moderních románů pro ženy, muže, detektivky, historické romány. Je zde i velký výběr z populárně naučné literatury. Na své si přijdou děti i mládež. Pro ně jsou tu připraveny pohádky, dívčí romány, dobrodružné knihy, příběhy o dětech a pod.  Do knihovny je také pravidelně kupován časopis Koktejl, populárně-rodinný magazín o celém světě. Knihovna je vybavena počítačovou sestavou s možností přístupu na internet zdarma ve výpůjčních hodinách.

(Pokyny pro využívání výpočetní techniky)

Knihovna úzce spolupracuje s Knihovnou Kroměřížska-příspěvkovou organizací, která poskytuje regionální služby. Regionální funkce jsou financovány z finančních prostředků Zlínského kraje. Kromě metodické a konzultační činnosti pracovníci Knihovny Kroměřížska pomáhají s revizemi a aktualizacemi knihovního fondu. V roce 2007 přeznačili a přebalili celý knihovní fond. Knihovna Kroměřížska poskytuje 2× do roka výměnné soubory. Tato spolupráce započala v roce 2003, kdy se knihovna zaregistrovala na Ministerstvu kultury České republiky a byla podepsána zřizovací listina Obecní knihovny Bezměrov. 

Od září roku 2015 má knihovna elektronicky zkatalogizova­ný knihovní fond v systému AKS Clavius REKS, díky kterému je možno vyhledávat všechny knihy z fondu knihovny (včetně knih zapůjčených výměnných souborů Knihovnou Kroměřížska) v on-line katalogu. Je také součástí souborného katalogu knihoven Kroměřížska.

(Nápověda k vyhledávání v on-line katalogu)


 Knihovna v číslech   

  2012 2013 2014 2015 2016 2017
2018
2019
Reg.čtenářů celkem
14 18 20 17 26  20 15
15
Návštěvníků celkem 126 172 164 105 186 167
136
190
Výpůjček celkem 530 647 634 465 670  663 554
559

 


OBRÁZEK : koktejl.jpg Původní český geografický magazín, který se vyklubal před jednadvaceti lety díky nezlomné touze pár nadšenců. Na rozdíl od licenčních magazínů se jeho obsah skládá téměř výhradně z materiálů českých cestovatelů, publicistů a fotografů. Koktejl je synonymem pro pestrost. Vedle článků o exotickém cestování tu naleznete informace o cestách do bližších destinací, nechybějí ani pravidelné výpravy po zajímavých koutech České republiky, ani střípky zajímavostí, od vědy přes historii po vesmír. Každé číslo je koktejl namíchaný z těch nejatraktivnějších ingrediencí, aby zachutnal co největšímu počtu čtenářů.
 web – časopisu Koktejl