Obecní knihovna Bezměrov
Naposledy aktualizováno: 31.01.2019 09:38:54

 OBRÁZEK : o_knihovne.jpg

 

Zřizovatelem knihovny je obec Bezměrov. 

 

 LaughingVýpůjční dobaWink

 

Čtvrtek: 15.30 – 17.30 hod.

 

Email: knihovna.bezmerov@seznam.cz 

Čtenářství má v obci dlouholetou tradici. Čtenářský spolek v obci byl založen v roce 1868, jak se dovídáme z Vlastivědy moravské vydané roku 1911 F. V. Peřinkou.
V současné době funkci knihovníka v obci již řadu let zastává paní Jitka Hlavíková. Knihovna poskytuje výpůjční a informační služby. V knihovně se neplatí žádný registrační poplatek. Čtenáři při první návštěvě pouze vyplní a podepíší přihlášku a obdrží čtenářský průkaz (Za nezletilé děti podepisují přihlášku rodiče).

Ve stálém fondu knihovny mají čtenáři k dispozici kolem 2220 svazků. Knihovní fond se každým rokem rozrůstá nákupem nových knih, které jsou nakupovány z prostředků obce a pečlivě je vybírá paní knihovnice, tak aby odpovídaly současným trendům a požadavkům našich čtenářů. Skladba knihovního fondu je velmi pestrá. Obsahuje výběr moderních románů pro ženy, muže, detektivky, historické romány. Je zde i velký výběr z populárně naučné literatury. Na své si přijdou děti i mládež. Pro ně jsou tu připraveny pohádky, dívčí romány, dobrodružné knihy, příběhy o dětech a pod.  Do knihovny je také pravidelně kupován časopis Koktejl, populárně-rodinný magazín o celém světě. Knihovna je vybavena počítačovou sestavou s možností přístupu na internet zdarma ve výpůjčních hodinách.

(Pokyny pro využívání výpočetní techniky)

Knihovna úzce spolupracuje s Knihovnou Kroměřížska-příspěvkovou organizací, která poskytuje regionální služby. Regionální funkce jsou financovány z finančních prostředků Zlínského kraje. Kromě metodické a konzultační činnosti pracovníci Knihovny Kroměřížska pomáhají s revizemi a aktualizacemi knihovního fondu. V roce 2007 přeznačili a přebalili celý knihovní fond. Knihovna Kroměřížska poskytuje 2× do roka výměnné soubory. Tato spolupráce započala v roce 2003, kdy se knihovna zaregistrovala na Ministerstvu kultury České republiky a byla podepsána zřizovací listina Obecní knihovny Bezměrov. 

Od září roku 2015 má knihovna elektronicky zkatalogizova­ný knihovní fond v systému AKS Clavius REKS, díky kterému je možno vyhledávat všechny knihy z fondu knihovny (včetně knih zapůjčených výměnných souborů Knihovnou Kroměřížska) v on-line katalogu. Je také součástí souborného katalogu knihoven Kroměřížska.

(Nápověda k vyhledávání v on-line katalogu)


 Knihovna v číslech

   

  2012 2013 2014 2015 2016
Registrovaných čtenářů 14 18 20 17 26
Návštěvníků celkem 126 172 164 105 186
Výpůjček celkem 530 647 634 465 670

 


Napsali o Bezměrově (z on-line katalogu KK) 
 

 

OBRÁZEK : 800px-bezmerov_flag.png on-line katalog KK

 

Pozn. AN = články, KN = knihy


OBRÁZEK : koktejl.jpg Původní český geografický magazín, který se vyklubal před jednadvaceti lety díky nezlomné touze pár nadšenců. Na rozdíl od licenčních magazínů se jeho obsah skládá téměř výhradně z materiálů českých cestovatelů, publicistů a fotografů. Koktejl je synonymem pro pestrost. Vedle článků o exotickém cestování tu naleznete informace o cestách do bližších destinací, nechybějí ani pravidelné výpravy po zajímavých koutech České republiky, ani střípky zajímavostí, od vědy přes historii po vesmír. Každé číslo je koktejl namíchaný z těch nejatraktivnějších ingrediencí, aby zachutnal co největšímu počtu čtenářů.
 web – časopisu Koktejl
 
Proces zabral 0.0058 sekund času a 0.71MB paměti.